16.11.2020

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" є єдиним вищим навчальним закладом в Україні, що готує інженерні кадри з таких напрямків, як турбінобудування, котло- та реакторобудування, електроізоляційна, кабельна і конденсаторна техніка, технологія жирів та жирозамінників. В Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" навчаються понад 22 тисячі студентів та 320 аспірантів, серед яких близько тисячі - іноземці з 31 країни світу.
15.11.2020

Національний університет “Запорізька політехніка”

В університеті навчається близько 10 тисяч студентів, готуються фахівці для інших країн. Навчальний процес забезпечують 50 кафедр, майже 800 викладачів, з яких 410 мають наукові ступені й учені звання. Більш 50 викладачів обрані членами-кореспондентами галузевих Академій України, мають почесні звання заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, лауреатів Державних премій.
13.11.2020

Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Університет акредитований за найвищим, ІV рівнем акредитації. Згідно з міжнародним рейтингом SciMago Institutions Rankings університет посідає 1 місце (2019 р.) серед ЗВО України та входить до топ-200 університетів Центральної та Східної Європи. Університет займає 14-ту позицію (у 2019 р.) серед більш, ніж 200 університетів України за показниками міжнародної наукометричної бази Scopus (цитовані англомовні публікації) та входить до 10-ти найкращих закладів вищої освіти західного регіону.