20.11.2020

Українсько-американський університет Конкордія

Українсько-американський університет Конкордія – це якість освіти та можливість отримати європейський та американський диплом, навчаючись у Києві👨‍🎓👩‍🎓 В університеті 👀виключно англійська мова викладання за американськими підручниками📚, а програми навчання бакалаврів за спеціальностями "Менеджмент" та "Міжнародні економічні відносини" - об’єднані з міжнародною програмою бізнес-адміністрування ВВА, акредитованою FIBАА, включають практичний курс Keystone для стартапів та бізнес-управління💰🌎.
15.11.2020

Університет сучасних знань

Університет Сучасних Знань є один з найбільших приватних вищих навчальних закладів в Україні. Серед наших викладачів - вчені з фундаментальним бекграундом, відомі підприємці, бізнес-тренери та експерти високого рівня в найрізноманітніших галузях знань.
15.11.2020

Національний університет «Одеська морська академія»

Стратегічною метою діяльності Національного університету «Одеська морська академія» є задоволення зростаючих освітніх та культурних потреб громадян України та іноземців, зокрема в отриманні вищої морської освіти, яка надає гарантоване працевлаштування, забезпечує високий рівень оплати праці, перспективи кар’єрного зростання впродовж життя та конкурентоспроможності на світовому ринку праці.
15.11.2020

Ужгородський національний університет

Ужгородський національний університет належить до класичних університетів України і має найвищий – IV-й рівень акредитації. УжНУ – один з найбільших та кращих університетів Карпатського регіону. Знаходиться він на схилах Карпат, в чудовому студентському місті Ужгород, найзахіднішому обласному центрі України. Університет молодий, заснований в 1945 році, але за невеликий проміжок часу гідно показав себе в науковому світі, став орієнтиром, альма-матер для багатьох поколінь студентів, які тепер успішно працюють як в Україні, так і в інших країнах світу. В УжНУ сформувалися потужні наукові школи, відомі далеко за межами нашої країни, ведеться наукова співпраця з багатьма провідними університетами світу.
14.11.2020

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Шосткинське вище професійне училище”

ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ» - єдиний комплекс споруд: навчальний корпус з сучасно обладнаними кабінетами, комп’ютерними класами з Інтернетом та локальною мережею, корпус, де розміщені майстерні та лабораторії виробничого, курсового та індивідуального навчання, гуртожиток, їдальня, навчальний бар, дегустаційна зала, спортивний зал і актова зала, музей, бібліотека. В училищі створена єдина мережа Wi-Fi.
14.11.2020

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка – елітний, успішний, єдиний і провідний ЗВО в Україні інженерно-технічного сільськогосподарського профілю, навчально-виробничий комплекс IV рівня акредитації – лідер аграрної освіти. За результатами приймальної кампанії 2020 року в університет зараховано за держзамовленням на основі ПЗСО на 25 % у порівнянні з минулим роком.
14.11.2020

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) – один з найстаріших закладів вищої освіти України. За свою 100-річну історію в університеті підготовлено більше 100 тисяч фахівців для вітчизняного і закордонного кораблебудування. НУК готує висококваліфікованих молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів за 31 спеціальністю, 55 освітніми програмами бакалаврського рівня та 52 програмами магістерського рівня.
14.11.2020

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Сьогодні за освітнім ступенем бакалавра університет готує фахівців вищої кваліфікації з понад 80 спеціальностей/освітніх програм як педагогічного, так і непедагогічного спрямування (філології, екології, права, філософії, релігієзнавства, психології, фізичної культури і спорту, політології, соціології, фізичної реабілітації та ерготерапії, економіки, менеджменту, міжнародних відносин, туризму, комп’ютерних наук, соціальної роботи та ін).
14.11.2020

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

Роки виснажливого навчання під керівництвом видатних інженерів і науковців дають свої плоди: випускники досконально реалізують себе на професійному шляху, обіймаючи високі посади на славетних вітчизняних і зарубіжних промислових підприємствах, зокрема АТ «Мотор Січ», ПрАТ «ФЕД», ДП «Антонов», ДП «Івченко-Прогрес», Boeing та Airbus. ХАІ щороку підтверджує статус видатної взірцевої установи, перебуваючи на вістрі освітньо-наукових реформ і дотримуючись перевірених педагогічних методів.