05.04.2021

Малинський лісотехнічний коледж

З 1927 року Малинський лісотехнічний коледж проводить на сучасному рівні освітню діяльність та забезпечує якісну освіту. Це конкурентоздатний заклад освіти, який веде підготовку майбутніх професіоналів відповідно до вимог виробництва
02.04.2021

Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури»

15.11.2020

Університет сучасних знань

Університет Сучасних Знань є один з найбільших приватних вищих навчальних закладів в Україні. Серед наших викладачів - вчені з фундаментальним бекграундом, відомі підприємці, бізнес-тренери та експерти високого рівня в найрізноманітніших галузях знань.
14.11.2020

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка – елітний, успішний, єдиний і провідний ЗВО в Україні інженерно-технічного сільськогосподарського профілю, навчально-виробничий комплекс IV рівня акредитації – лідер аграрної освіти. За результатами приймальної кампанії 2020 року в університет зараховано за держзамовленням на основі ПЗСО на 25 % у порівнянні з минулим роком.
14.11.2020

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Сьогодні за освітнім ступенем бакалавра університет готує фахівців вищої кваліфікації з понад 80 спеціальностей/освітніх програм як педагогічного, так і непедагогічного спрямування (філології, екології, права, філософії, релігієзнавства, психології, фізичної культури і спорту, політології, соціології, фізичної реабілітації та ерготерапії, економіки, менеджменту, міжнародних відносин, туризму, комп’ютерних наук, соціальної роботи та ін).