03.11.2021

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – найбільший сучасний заклад вищої освіти європейського рівня на Черкащині, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних і наукових підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність та забезпечує ринок праці висококваліфікованими та конкурентоздатними фахівцями за широким спектром педагогічних, інженерно-технологічних та економічних спеціальностей.
03.11.2021

ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП»

Історія закладу – це частина історії міста, його людей, вулиць та навіть цілої країни. В тому числі історія ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП» особлива, оскільки об’єднала не лише досвід поколінь викладачів та майстрів виробничого навчання, студентів та учнів, які мали честь навчатися та розвиватися тут, отримувати професію та удосконалювати професійні навики, а й цілих два навчальних заклади в єдине.
03.11.2021

Університет Державної фіскальної служби України

Ми презентуємо Державний податковий університет як сучасний заклад вищої освіти у підпорядкуванні Міністерства фінансів України. Заклад, який було утворено 1921 року, пройшов класичний шлях становлення – від технікуму, коледжу, інституту, академії – до університету. Цьогоріч 16 липня нам виповнилося 100 років!
03.11.2021

Запорізький державний медичний університет

Запорізький державний медичний університет – сучасний, багатопрофільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації з правом автономного управління. В університеті навчається понад 12700 студентів, магістрів, інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, курсантів.
31.03.2021

Одеський державний екологічний університет

16.11.2020

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України

16.11.2020

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

16.11.2020

Інститут вищої освіти НАПН України

національний освітній та науково-експертний центр у галузі вищої освіти, колектив якого формують фахівці міжнародного рівня, об’єднані цінностями відкритості, чесності та толерантності.
16.11.2020

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (далі Інститут) створений 14 жовтня 1996 року за рішенням Президії АПН України (протокол № 1–7/11–90) шляхом реорганізації Науково-практичного центру політичної психології (дата організації Центру – 26 січня 1994 р.). Має статус юридичної особи державної форми власності, до видів діяльності якої належать дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук, дослідження ринку та вивчення суспільної думки (Довідка 15650/04 з Державного реєстру підприємств та організацій України). Є колективним членом Товариства психологів України, Асоціації політичних психологів України, Соціологічної асоціації України, асоційованим членом Міжнародного товариства політичних психологів.