14.11.2020

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка – елітний, успішний, єдиний і провідний ЗВО в Україні інженерно-технічного сільськогосподарського профілю, навчально-виробничий комплекс IV рівня акредитації – лідер аграрної освіти. За результатами приймальної кампанії 2020 року в університет зараховано за держзамовленням на основі ПЗСО на 25 % у порівнянні з минулим роком.
15.11.2020

Університет сучасних знань

Університет Сучасних Знань є один з найбільших приватних вищих навчальних закладів в Україні. Серед наших викладачів - вчені з фундаментальним бекграундом, відомі підприємці, бізнес-тренери та експерти високого рівня в найрізноманітніших галузях знань.
20.11.2020

Українсько-американський університет Конкордія

Українсько-американський університет Конкордія – це якість освіти та можливість отримати європейський та американський диплом, навчаючись у Києві👨‍🎓👩‍🎓 В університеті 👀виключно англійська мова викладання за американськими підручниками📚, а програми навчання бакалаврів за спеціальностями "Менеджмент" та "Міжнародні економічні відносини" - об’єднані з міжнародною програмою бізнес-адміністрування ВВА, акредитованою FIBАА, включають практичний курс Keystone для стартапів та бізнес-управління💰🌎.
15.11.2020

Ужгородський національний університет

Ужгородський національний університет належить до класичних університетів України і має найвищий – IV-й рівень акредитації. УжНУ – один з найбільших та кращих університетів Карпатського регіону. Знаходиться він на схилах Карпат, в чудовому студентському місті Ужгород, найзахіднішому обласному центрі України. Університет молодий, заснований в 1945 році, але за невеликий проміжок часу гідно показав себе в науковому світі, став орієнтиром, альма-матер для багатьох поколінь студентів, які тепер успішно працюють як в Україні, так і в інших країнах світу. В УжНУ сформувалися потужні наукові школи, відомі далеко за межами нашої країни, ведеться наукова співпраця з багатьма провідними університетами світу.
14.11.2020

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) – один з найстаріших закладів вищої освіти України. За свою 100-річну історію в університеті підготовлено більше 100 тисяч фахівців для вітчизняного і закордонного кораблебудування. НУК готує висококваліфікованих молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів за 31 спеціальністю, 55 освітніми програмами бакалаврського рівня та 52 програмами магістерського рівня.
14.11.2020

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

В університеті створено надсучасну матеріально-технічну базу. Упродовж декількох останніх років до університету залучено інвестиції від провідних міжнародних компаній. Молодь має унікальні можливості займатися 3D-моделюванням, робототехнікою, проводити наукові досліди, випробування у найсучасніших лабораторіях, займатися спортом на багатофункціональних майданчиках, працювати у навчальних філіях установ-партнерів університету, створювати власні стартапи і навіть успішно започаткувати власний бізнес. Разом із Інноваційним холдингом Sikorsky Challenge у 2018 році відкрито єдину на Полтавщині стартап-школу.
15.11.2020

Національний університет «Одеська морська академія»

Стратегічною метою діяльності Національного університету «Одеська морська академія» є задоволення зростаючих освітніх та культурних потреб громадян України та іноземців, зокрема в отриманні вищої морської освіти, яка надає гарантоване працевлаштування, забезпечує високий рівень оплати праці, перспективи кар’єрного зростання впродовж життя та конкурентоспроможності на світовому ринку праці.
14.11.2020

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Сьогодні за освітнім ступенем бакалавра університет готує фахівців вищої кваліфікації з понад 80 спеціальностей/освітніх програм як педагогічного, так і непедагогічного спрямування (філології, екології, права, філософії, релігієзнавства, психології, фізичної культури і спорту, політології, соціології, фізичної реабілітації та ерготерапії, економіки, менеджменту, міжнародних відносин, туризму, комп’ютерних наук, соціальної роботи та ін).
14.11.2020

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

Роки виснажливого навчання під керівництвом видатних інженерів і науковців дають свої плоди: випускники досконально реалізують себе на професійному шляху, обіймаючи високі посади на славетних вітчизняних і зарубіжних промислових підприємствах, зокрема АТ «Мотор Січ», ПрАТ «ФЕД», ДП «Антонов», ДП «Івченко-Прогрес», Boeing та Airbus. ХАІ щороку підтверджує статус видатної взірцевої установи, перебуваючи на вістрі освітньо-наукових реформ і дотримуючись перевірених педагогічних методів.
14.11.2020

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ (МІГП)

12.11.2020

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для будівельної галузі. Рік заснування: 1930. Рівень акредитації: IV. Форма власності: державна. Ректор: д.ек.н., професор Куліков Петро Мусійович. За всі роки свого існування університет підготував понад 80 тисяч інженерів і архітекторів, у тому числі близько 6 тисяч спеціалістів для 120 країн світу. Форми навчання: очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, програми подвійних дипломів.
14.11.2020

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Шосткинське вище професійне училище”

ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ» - єдиний комплекс споруд: навчальний корпус з сучасно обладнаними кабінетами, комп’ютерними класами з Інтернетом та локальною мережею, корпус, де розміщені майстерні та лабораторії виробничого, курсового та індивідуального навчання, гуртожиток, їдальня, навчальний бар, дегустаційна зала, спортивний зал і актова зала, музей, бібліотека. В училищі створена єдина мережа Wi-Fi.
14.11.2020

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України

Інформація про Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи є структурним підрозділом НАПН України. Він був створений 7 серпня 1998 року спільним наказом Міністерства освіти України і Академії педагогічних наук України. Основним пріоритетом у діяльності Центру є здійснення прикладних досліджень у галузі прикладної психології і соціальної педагогіки та ефективне упровадження їх результатів у практику роботи психологічної служби системи освіти для забезпечення психологічного супроводу освітніх реформ.
16.11.2020

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України

16.11.2020

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (далі Інститут) створений 14 жовтня 1996 року за рішенням Президії АПН України (протокол № 1–7/11–90) шляхом реорганізації Науково-практичного центру політичної психології (дата організації Центру – 26 січня 1994 р.). Має статус юридичної особи державної форми власності, до видів діяльності якої належать дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук, дослідження ринку та вивчення суспільної думки (Довідка 15650/04 з Державного реєстру підприємств та організацій України). Є колективним членом Товариства психологів України, Асоціації політичних психологів України, Соціологічної асоціації України, асоційованим членом Міжнародного товариства політичних психологів.
14.11.2020

Інститут проблем виховання НАПН України

Інститут проблем виховання НАПН України – знана установа, відповідальна за модернізацію змісту, гуманізацію цілей, осучаснення виховних технологій сімейного, дошкільного, фізичного, трудового, морального, екологічного й естетичного виховання. Його діяльність здійснюється, виходячи з логіки розвитку теорії виховання, а також з урахуванням соціального замовлення Міністерства освіти і науки України та інших зацікавлених установ.
16.11.2020

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

14.11.2020

Інститут обдарованої дитини НАПН України

Інститут обдарованої дитини НАПН України є провідною державною науковою установою, яка здійснює наукові дослідження проблем обдарованості, розробляє науково-методичні засади діагностики, розвитку, супроводу і навчання обдарованих осіб різного віку. Інститут обдарованої дитини НАПН України було створено розпорядженням Кабінету міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 635-р. Діяльність Інституту забезпечують 6 наукових та 1 адміністративний відділи.
16.11.2020

Інститут вищої освіти НАПН України

національний освітній та науково-експертний центр у галузі вищої освіти, колектив якого формують фахівці міжнародного рівня, об’єднані цінностями відкритості, чесності та толерантності.
16.11.2020

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Університет здійснює комплексну освітню підготовку управлінців - професіоналів сфери освіти, в першу чергу з числа резерву на заміщення керівних посад, визначеного Міністерством освіти і науки України